Как да заложим златни бижута в заложна къща?

В живота ни често се случва така, че точно когато най-много се нуждаем от тях паричните средства просто липсват. Ако става въпрос за значителна сума, която да бъде връщана продължителен период от време, то логичният и правилен избор е един – кредит от банка. Но този кредит винаги е съпроводен с редица усложнения – попълване на множество документи, значително оскъпяване, а и никой не би се съгласил да ви отпусне нужната парична сума за кратък срок въпреки, че имате възможност да си я върнете. В практиката обаче много по-често срещаният случай е парите да бъдат нужни спешно, за сравнително неголяма сума и за кратко време, поради очаквани приходи, с които да бъде върнат дълга. Какво да правим в подобна ситуация?

Отговорът е лесен и очевиден – трябва да потърсим услугите на законно работеща заложна къща, като най-бърз, лесен и удобен способ за получаване на паричен заем. В заложната къща, за разлика от банките, не се нуждаете от поръчители, удостоверения за доходи от работодателя и т.н. документи изисквани при отпускане на банков кредит. Достатъчно е да разполагате с документи за самоличност и вещ, която да е годна да послужи за обезпечение по вашия паричен заем.

Хората, които за първи път се обръщат към заложна къща за паричен заем често си задават въпроса: Какво да предоставя за залог? На този въпрос няма еднозначен отговор поради различната политика по отношение на залозите, които всяка една заложна къща има. Бъдещите клиенти също така трябва да имат предвид, че оценъчната стойност на вещите им ще бъде по-ниска от пазарната цена, на която са я платили. А ако става въпрос за вещи като електрониката или битовата техника, които бързо губят от цената си е напълно възможно оценката да бъде значително по-ниска от половината от стойността на вещта в магазина.

Един от най-изгодните варианти за залог, за който можете да получите максимална оценка са изделията от благородни метали – злато, сребро и платина. Това е така защото както в древността така и днес те са високо ценени от хората. За това и която и да е заложна къща в света охотно ще приеме вашите бижута като обезпечение по кредит. Личните златни бижута са това, което може при нужда да Ви гарантира приток на свежи финансови средства чрез залагането им срещу пари в заложните къщи. Залогът на златни бижута гарантира, че можете да получите достатъчно добра сума, която ще Ви помогне за стабилизиране на финансовото положение в случай на необходимост. Както вече споменахме златните бижута са сред предпочитаните залози. Това се дължи на факта, че върху стойността на златото не влияят фактори като време през което са купени, износване, счупване и т.н. При всички случаи заложните къщи ще оценят предлаганото им злато високо и основен критерий за оценката му ще бъде цената на световните борси.

Не малко хора, които не са използвали услугите на заложните къщи изпитват съмнения в това да оставят бижутата си в тях. Можем да ги успокоим, че ако спазват правилото да се обръщат за парични заеми към големите вериги, с изградена репутация и доказана лоялност към клиентите могат да разчитат на това, че златното им бижу ще им бъде съхранено грижливо и върнато след изплащането на предвидените по договора суми в същия вид и състояние, в което е било заложено.

При оценката на златно бижу клиентите следва да отчетат още един важен момент, а именно това, че заложните къщи имат различна цена за златото, което е под формата на запазени бижута и това, което е повредено или счупено. Макар и минимална, разлика в цената на грам има и този факт трябва да се знае от клиентите, за да не се чувстват ощетени или излъгани от цените посочени пред съответната заложна къща.

При всички положения ако даден клиент се нуждае от неголяма сума пари, и е убеден, че след няколко дни ще може да я възстанови, не може да бъде открит по-добър източник на средства от законно работещите заложни къщи.  А залогът на златни или сребърни бижута е най-лесният, бърз и доказано сигурен начин за получаване на необходимата парична сума.

Оше статии по темата заложни къщи можете да откриете в блога на Заложни къщи Доверие –  http://zalozhnikashti.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *