Национален Парк Рила

Национален Парк Рила

Национален Парк Рила

В България има три национални парка, от които най-голям е Национален парк „Рила”. Разполага се на около 100 км южно от София и обхваща най-високите централни части на Рила. В парка намират убежище много застрашени растителни и животински видове, както и саморегулиращи се екосистеми. Някои от най-големите реки на Балканския полуостров, водят началото си от тук.

Четири области, единадесет общини и 25 населени места попадат в обхвата на Национален парк „Рила”. Това са Софийска, Благоевградска, Кюстендилска и Пазарджишка област, а общините са Долна баня, Костенец, Самоков, Благоевград, Белица, Белово, Разлог, Симитли, Якоруда, Дупница и Сапарева баня. Паркът се разпростира на 81 046 хектара, най-високата му точка е връх Мусала – 2925 метра надморска височина, а най-ниската точка се намира над Благоевград – около 800 метра надморска височина.

Залесената площ в Национален парк „Рила” е 42560 хектара.

Дървесната растителност в парка е предимно иглолистна и клек. Представители на иглолистната растителност са бял, черен и веймутов бор, смърч, бяла мура, ела, дугласка, лиственица и други. Широколистните дървета, които се срещат тук са бук, бреза, трепетлика, явор, келяв габър, горун и други. От висшата растителност тук се срещат рилска иглика, рилски ревен, павловско шапиче, янкиев крем и други. Рилската иглика, рилският ревен и павловското шапиче са локални ендемити. Освен тях, тук се срещат още 18 вида български, 36 вида балкански ендемити и 105 вида реликти. Общо 98 от растенията в парка са включени в Червената книга на България – 90 редки и 8 застрашени от изчезване. Под закрилата на закона са 42 вида растения, виреещи на територията на парка. От нисшите растения, в парка се срещат 282 вида мъхове, около 130 вида водорасли и 233 вида гъби. 11 вида от гъбите са ядливи. Това са обикновена, канеленокафява и борова манатарка, пачи крак, виолетка, рижика, обикновена масловка, кафява сърненка, жълта рогачка, горска печурка и сярножълта коралка. Тук се среща и Albatrellus cristatus, която е защитена в Европа, поради това, че е застрашена от изчезване.

Национални паркове: Рила

Национални паркове: Рила

В Национален парк „Рила”, към безгръбначните се причисляват 242 ендемита и 244 таксона, които са останали от стари геологични времена. Това означава, че еволюционните процеси продължават и се появяват нови видове безгръбначни. 13 от видовете безгръбначни животни са застрашени в световен мащаб. Гръбначните животни намерили подслон в парка са 99 вида птици, 48 вида бозайници, 20 вида влечуги и земноводни и 5 вида риби. 24 вида гръбначни животни присъстват в световната Червена книга като застрашени от тотално изчезване. В парка се срещат лалугер, лещарка, златка, глухар, планински кеклик, малка и пернатонога кукумявка, кафява мечка, вълк, дива коза, пъстрогуша завирушка, скалолазка, хайдушка гарга и други.

На територията на Национален парк „Рила” се намират 17 хижи, с обща леглова база от около 1500 места, и 4 заслона.

Хижа „Чакалица” се намира в местността Чакалица, на 1850 метра надморска височина. Състои се от две сгради – стара и нова, но новата все още не е завършена. Старата хижа разполага с 22 места, столова, кухня, вътрешни и външни санитарни възли.

Хижа „Македония” се намира между Малък и Голям Мечи връх, в местността Айгидик (от турски – Мечи проход), на 2166 метра надморска височина. Капацитетът на хижата е 40 места, плюс още 24, които са в общо помещение. Хижата има вътрешни санитарни възли, кухня, столова с камина и магазинче за хранителни и стоки от първа необходимост.

Хижа „Добърско” е разположена в местността Вадата, на 1750 метра надморска височина. Легловата й база е 40 места. Има външни санитарни възли, вътрешна тоалетна, кухня, столова и телевизор. На близо има ски писта с влек.

Хижа „Грънчар” се намира на 2200 метра надморска височина, на северния бряг на езеро Грънчар. Стаите са с по четиринадесет легла, има и бунгала, като общата леглова база е от 145 места. Разполага с бар, столова и външни санитарни възли.

Хижа „Белмекен” е разположена на брега на Равнивръшкото езеро, на 2224 метра надморска височина. Капацитетът на хижата е 30 легла, има вътрешни санитарни възли, столова и бюфет.

Хижа „Мусала” се намира в близост до Мусаленското езеро, на 2389 метра надморска височина. Разполага с 68 места, външни санитарни възли, целогодишен бюфет, столова и телевизор.

Хижа „Чакър войвода” се намира в Жълтоезерния циркус, на надморска височина от 1932 метра. Има 51 места, външни санитарни възли, кухня, столова и бюфет.

Хижа „Марица” е разположена на водослива на Права и Лява Марица, на 1900 метра надморска височина. Легловата база на хижата е 50 легла, има вътрешни санитарни възли, кухня, столова и лавка.

Хижа „Заврачица” се намира в едноименната местност, на 2178 метра надморска височина. Разполага с 80 места, кухня, столова, вътрешни санитарни възли, битов кът и бюфет. В близост има ски писта с влек.

Хижа „Мальовица” се намира н 1960 метра надморска височина, в долината на река Мальовица. Капацитетът на хижата е 70 места, има кафе-бар, бюфет и етажни санитарни възли.

Хижа „Вада” е разположена в едноименната местност на 1470 метра над морското равнище. Легловата база се състои от 36 места в външни санитарни възли. Разполага с туристическа кухня и столова.

Хижа „Отовица” се намира в долината на река Отовица, на 1420 метра надморска височина. Има 60 легла, етажни санитарни възли, кухня, столова и лавка.

Хижа „Скакавица” е на 1876 метра надморска височина, в полите на връх Кабул. Разполага с 89 легла, етажни санитарни възли, ресторант, лавка, телевизор и ски гардероб. Близо до хижата има друга битова сграда, в която се намират кухнята и  столовата, а на вторият етаж има още 21 места за спане. В близост се намират ски писта с влекач и спортна площадка.

Хижа „Рилски езера” се намира в близост до Седемте рилски езера, на надморска височина 2135 метра. В хижата има луксозни апартаменти и реновирани стаи, които са със отделни санитарни възли. Общият капацитет на хижата е 78 места. За другите стаи санитарните възли са етажни. Има дневен и нощен бар, ресторант, салон с телевизор, столова и панорамна тераса.

Хижа „Седемте езера” е на надморска височина от 2196 метра, и се намира до североизточния бряг на Рибното езеро. Хижата разполага с 92 места и външни санитарни възли.

Хижа „Иван Вазов” е разположена в местността Пазардере, на 2300 метра надморска височина. Капацитетът й е 73 легла, разполага с туристическа кухня и столова. През летния сезон има кухня към хижата.

Хижа „Ловна” се намира на надморска височина от 1670 метра, в местността Горелото, на надморска височина от 1670 метра. Има 50 легла и външни санитарни възли.

Заслон „Еверест” може да подслони около 30 човека, а освен това разполага и с лавка. В близост е разположен заслонът „Леденото езеро”.

Заслон „Леденото езеро” е с капацитет 6 места. Нощуването в него е допустимо, само при необходимост.
Заслон „Страшното езеро” има капацитет от около 20 места. Намира се на 2465 метра надморска височина и е на самообслужване.

Заслон „Орловец” се намира на 2320 метра над морското равнище, може да приюти 8 до 10 човека, на самообслужване е и нощуването в него се допуска само в краен случай.

Рила планина е уникална по своята красота и заслужава да бъде видяна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *