Хайде на почивка – Брежани – з. Моравица

Брежани — з. Моравица (3 ч)

От с. Брежани до разклонението на пътеките в м. Ушите (1,15 ч)

Продължава се на север. Пътеката почти хоризон-тално подсича стръмните склонове. Минава се покрай изворче (м. Върлия дол), след което се върви 20 мин по трупчийски път сред букова гора. Излиза се на пътя, който през м. Попова бука и м. Сокола отива за м. Предела. В продължение на 20 мин се следва пътят в северна посока. В м. Бойков рид вдясно, на изток, се отделя трупчийски път. Продължава се по него сред млада иглолистна гора. Местността се нарича Соача. Вляво е Оранска река. Билото вляво от реката се нарича Долна и Горна Касура.

Заслон Моравица (1100 м н. в.) е построен в едноименната местност през 1959 г. за нуждите на строителите. През 1987—1988 г. е извършена реконструкция. Заслонът има 30 легла, столова, туристическа кухня и занималия. Стопанисва се от тур. д-во „Пирински езера“ — с. Брежани

хайде на ПОЧИВКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *